Sjoemelstroom: is jouw groene stroom wel echt zo groen?

De keuze voor groene stroom heb ik altijd belangrijk gevonden. Het is een van de weinige dingen die je kunt doen om te zorgen dat je het milieu minder belast, waarvan je zeker weet dat je geen CO2 de lucht in pompt en niet bijdraagt aan het broeikaseffect. Dat dacht ik tenminste… Totdat ik hoorde over sjoemelstroom.

Handel in groene stroom

Is groene stroom dan geen groene stroom? Het kan inderdaad zo zijn dat de stroom die aan jou verkocht is met het label groene stroom, dat eigenlijk niet is. Hier gaat een ingewikkeld systeem van mooie beloftes en slimme handel aan vooraf. Dit zorgt ervoor dat bedrijven hun groene stroom niet hier in Nederland produceren, maar in het buitenland kopen. Dat gaat als volgt.

Vanuit de overheid (dat geldt in bijna heel Europa) is bepaald dat een bedrijf dat groene stroom produceert, voor elke 1000 kWh een Garantie van Oorsprong kan aanmaken. Zo’n GvO is een certificaat dat bewijst dat de stroom echt duurzaam is opgewekt. Duurzaam betekent dat de stroom uit een hernieuwbare bron komt, zoals waterkracht, zon, wind of biomassa. Deze stroom draagt niet bij aan klimaatverandering. In Nederland is groene stroom populair: 58% van de huishoudens wilde groene stroom, maar helaas werd er in 2016 maar voor 13% stroom uit duurzame bronnen opgewekt. We hebben dus meer vraag dan aanbod.

Opgewekt in het buitenland

Hoe lossen Nederlandse energiebedrijven dit op? Want we krijgen blijkbaar wel groene stroom in huis. Er wordt flink gehandeld in deze GvO’s en het tekort wordt opgeheven door de digitale certificaten in het buitenland te kopen. In Noorwegen bijvoorbeeld wordt veel groene stroom opgewekt in waterkrachtcentrales. Deze stroom komt op het elektriciteitsnet terecht (waar het niet meer te onderscheiden is van grijze stroom en niet meer te traceren is). Maar er is wel een GvO vrijgegeven, waarop staat dat de centrale een megawatt groene stroom heeft opgewekt. De Noren zelf maakt het niet uit, zij gebruiken altijd al groene stroom en doen deze GvO’s goedkoop van de hand.

Het punt is dat die megawatt stroom allang is opgebruikt door de Noren, maar de GvO wordt hier afgezet als echte Groene Stroom. Van Eneco, Nuon of Oxxio. De energiebedrijven maken er zich dus gemakkelijk vanaf. Zelf hoeven ze niets te doen om te zorgen dat we het gat dichten tussen de vraag naar groene stroom en het aanbod dat er is. Ze kopen een digitaal certificaat en zeggen: dit is echte groene stroom. Er is geen prikkel om hier in Nederland meer te doen aan duurzame energieproductie. Wij Nederlanders willen graag gebruik maken van groene stroom, we doen ons best om te zorgen dat we het milieu minder belasten en dan worden we eigenlijk opgelicht door onze energiebedrijven.

Waar komt jouw stroom vandaan?

Daarom is het dus van belang uit te gaan vinden of jouw groene stroom wel echt groen is, en waar deze vandaan komt. Ook al heeft het energiebedrijf er een mooie eco- of groen- naam aan gegeven, dat zegt niet alles. Op hier.nu kun je zelf checken of je wel echt groene stroom afneemt. Bijvoorbeeld Eneco Ecostroom blijkt maar voor 12% in Nederland geproduceerd te zijn. Groene stroom van Energiedirect.nl komt helemaal niet uit Nederland. Voorbeelden van energiebedrijven die echt groene stroom leveren zijn bijvoorbeeld Greenchoice en Qurrent. Check het snel zelf!

Er is een grote behoefte aan groene stroom en daarom is het belangrijk dat energiebedrijven echt gaan investeren in manieren om die stroom te leveren. Niet door een digitaal labeltje aan stroom te plakken en dan te zeggen dat die stroom groen is. We moeten daadwerkelijk zorgen dat wij als verbruikers stroom krijgen die niet bijdraagt aan klimaatverandering. Daar betalen we voor, maar dit is ook omdat we hier niets mee opschieten. Wil je echt zeker weten dat je stroom groen is? Leg dan zonnepanelen op je dak of zet een windmolen in je tuin. Heb je niets meer te maken met gesjoemel met stroom! Ik blijk in ieder geval, gelukkig, echt groene stroom te hebben!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *