Loop je mee met de klimaatmars?


Vorige week woensdag (20 oktober 2021) kwam er een rapport uit waaruit blijkt dat wereldwijd het gebruik van fossiele brandstof toeneemt. Slecht nieuws, want dat maakt de kans dat de klimaatdoelen die zijn vastgelegd in het verdrag van Tokio gehaald worden behoorlijk klein. En die doelen waren al niet al te ambitieus.

De meeste landen nemen veel te weinig maatregelen om de winning en het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Als het zo doorgaat wordt er in het jaar 2030 240% te veel steenkool, 57% te veel olie en 71% te veel gas geproduceerd om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad Celsius.

klikmaatmars blog

Vervlogen hoop

Het leek er even op dat de coronapandemie een blessing in disguise was: vliegtuigen bleven aan de grond, er was veel minder woon-werkverkeer en door het ontbreken van massatoerisme kon op sommige plekken de natuur zich herstellen. Deze periode van stilstand leek goed nieuws voor de aarde. Maar de rijkste 20 landen van de wereld hebben sinds de coronapandemie veel meer geld in fossiele brandstoffen geïnvesteerd dan in duurzame alternatieven. Dat bedrag is gegroeid tot 300 miljoen. 
Ook zijn er miljarden aan overheidssubsidie gestoken in het overeind houden van bedrijven die op z’n zachtst gezegd niet zo milieuvriendelijk bezig zijn.

Op de been voor de aarde

Milieudefensie vindt het daarom hoog tijd dat wij, als bewoners, op de been komen voor de aarde. Tijdens de komende klimaatmars, op 9 november, vragen zij aandacht voor belangrijke zaken.

Zij vinden bijvoorbeeld dat het hoog tijd is dat er een klimaatplicht wordt ingesteld voor grote bedrijven als KLM en Shell. Die bedrijven veroorzaken milieuschade (ook in het buitenland), maar worden door de regering niet verplicht tot verantwoord ondernemen. Tijd voor een wet die dat afdwingt.

De datum 9 november is niet toevallig gekozen: van 31 oktober tot en met 12 november vindt namelijk de COP26 plaats in Glasgow. Dat is een klimaatconferentie van de Verenigde Naties waar wereldleiders bijeenkomen om te vergaderen over het verdrag van Parijs (de eerdere versie van het verdrag van Tokio).

Een goed moment dus om te laten zien dat we willen dat er nu écht strengere maatregelen worden genomen. Of zoals Greta Thunberg het zei tijdens de klimaatconferentie in 2019: ‘Mensen lijden, mensen gaan dood, hele ecosystemen storten in. (…) en jullie praten over geld en sprookjes van oneindige groei. Hoe durven jullie!’

Loop jij mee op 9 november?


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *