Komt het nog wel goed? Boekreview: De Toekomstige Aarde van Eric Holthaus

Na een lange periode van droogte en extreem warm weer maakte ik me zorgen over de toekomst: ons klimaat is aan het veranderen. Hoe moet dat over 20 of 30 jaar? Lig ik als bejaarde permanent met hoofdpijn en ademhalingsklachten naast een ventilator?

Ik was dus wel toe aan een boek met als ondertitel ‘Een hoopvolle kijk op wat er mogelijk is in deze tijden van opwarming’.

review de toekomstige aarde blog

Natuurrampen

Maar om nou te zeggen dat het boek heel erg goed was voor mijn gemoedsrust… Eric Holthaus begint met het beschrijven van een aantal recente rampen zoals de tyfoon Yutu en orkaan Michael uit 2018 en de cyclonen Idai en Kenneth van een jaar later. En de mededeling dat zulke rampen steeds vaker voor zullen gaan komen en dat de gevolgen vooral vrouwen, invaliden, mensen met een laag inkomen, zwarte mensen en oorspronkelijke bewoners zullen treffen.

En als we dachten dat we toch al heel goed bezig waren met alle ‘groene’ initiatieven van de afgelopen jaren, dan boort de schrijver dat ook gelijk maar even de grond in: ‘In 2019 was de CO2-uitstoot hoger dan ooit.’ En dat ging niet per ongeluk, onze wereldleiders hebben er bewust voor gekozen om verkeerd te handelen en volgende generaties met grote problemen op te zadelen.

Is er ook goed nieuws?

Die volgende generatie komt ook aan het woord: Eric Holthaus spreekt niet alleen de Zweedse Greta Thunberg (initiatiefnemer van het klimaatspijbelen), maar ook Selina Leem ‘klimaatmeisje’ van de Marshalleilanden die al jarenlang strijdt voor het behoud van haar geboortegrond.

Onze wereldleiders hebben er bewust voor gekozen om verkeerd te handelen en volgende generaties met grote problemen op te zadelen

Het goede nieuws – want dat is er gelukkig ook – komt bij monde van politicoloog Erica Chenoweth. Zij heeft ontdekt dat een radicale verandering te bewerkstelligen is als het een draagvlak van minimaal 3,5% heeft. De geschiedenis heeft haar gelijk al vele malen bewezen en daarom gaat zij er vanuit dat de Verenigde Staten eind dit jaar een president zullen verkiezen die klimaatverandering serieus neemt.

Ik hoop het van harte, want alleen dan kan het tweede deel van het boek werkelijkheid worden: alle radicale plannen die auteur Holthaus ontvouwt. Het loslaten van het kapitalisme waarin alles draait om economische groei, het terugdringen van autogebruik en het elimineren van niet-recyclebaar afval.

Maar er is toch wel meer te doen dan alleen maar hopen dat de rest van de wereld verstandig stemt? Jawel: zoek verbinding met anderen en praat over de dreiging van het stijgende water en de opwarmende aarde. Want hoe sneller we die 3,5% procent (of meer!) bereiken, hoe beter.

Lees meer over het boek: De Toekomstige Aarde – Eric Holthaus