Klimaatstress? Zeegras en vooroevers bieden hulp (groene nieuwtjes van deze maand)

Er zijn genoeg dingen in dit nieuwe jaar om moedeloos van te worden. Het nieuwe kabinet belooft bepaald niet groen te worden en onderzoek heeft uitgewezen dat 20% van de jongeren klimaatstress ervaart.

zeegras voorovoevers hulp bij klimaat

Maar liefst 9 op de 10 jongeren ervaren negatieve gevoelens die worden veroorzaakt door de klimaatcrisis en 1 op de 5 ervaart zelfs stress. Als gevolg daarvan twijfelt een kwart van de mensen tussen de 16 en 30 over het krijgen van kinderen.

Gelukkig is er ook nog wat goed nieuws om ons aan vast te houden!

Belangrijk gewas: zeegras

Ik had eigenlijk nooit erg diep nagedacht over zeegras. Ik wist dat er kleding en manden van gemaakt worden, maar verder gingen mijn gedachten nooit. Maar in Puur Natuur (het tijdschrift van Natuurmonumenten) las ik dat het ‘steeds beter’ gaat met zeegras. Blijkbaar ging het niet zo goed. Dat blijkt uit het artikel: vrijwilligers hebben met behulp van kitspuiten zeegraszaad in de wadbodem gespoten. Het zeegrasveld bij Griend verdubbelde hierdoor in het afgelopen jaar in oppervlakte naar 1250 hectare. De methode is nu ook op andere plaatsen toegepast.

Zeegras kwam altijd voor in de Wadden- en Zuiderzee (het huidige IJsselmeer). Na de aanleg van de Afsluitdijk verdween het door veranderde zeestromingen en ziektes. En dat is jammer want zeegrasvelden zijn zogenaamde ‘biobouwers’: het gewas houdt zand en slib vast waardoor ze de wadbodem ophogen. Ook zijn de velden kraamkamers voor vissen en vormen ze voedsel voor garnalen, haring en zeenaalden die momenteel moeite hebben om voedsel te vinden.

Zeegras is dus meer dan een luchtige zomerjurk.

Vooroevers tegen overstroming

In hetzelfde tijdschrift las ik een term waar ik ook nog nooit over had nagedacht, maar dit keer omdat het woord geheel nieuw voor me was: vooroevers. Maar we gaan ze hard nodig hebben de komende tijd.

Als de temperatuur stijgt wordt het zeewater warmer en omdat het warmer wordt zet het uit. Daardoor stijgt het waterpeil. Tel daarbij op dat poolkappen en gletsjers smelten en het mag duidelijk zijn dat we een probleem hebben dat steeds groter gaat worden. Sinds 1880 is het water in de Noordzee met 24 centimeter gestegen. 
Het verhogen en verbreden van de dijken is erg duur.

Gelukkig is er nog een manier om het water tegen te houden: het verbreden van de vooroevers met zandbanken en kwelders. Een brede ondiepe plek voor de kust breekt de golven en haalt daarmee wat druk van de dijken af. 
De Zandmotor is een zandbank die twaalf jaar geleden voor de kust van Kijkduin is aangelegd.

Oorspronkelijk alleen als kustverdediging, maar het ondiepe water trekt veel kust- en waddenvogels. Zeehonden rusten er graag even uit en planten als zeeraket en biestarwegras houden zand en slib vast waardoor er duintjes ontstaan. 
Ook in de Oosterschelde, Westerschelde en de Waddenzee zijn nieuwe brede kwelders aangelegd die de dijken ontzien en zich ontwikkelen tot kleine natuurgebiedjes.

Dit artikel kan betaalde links en/of affiliate links bevatten, wij plaatsen alleen aanbevelingen waar wij zelf achter staan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *